სატვირთო თვითმცლელი N36

ტვირთის გადაზიდვა. თვითმცლელი. სახურავების და სხვადასხვა არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა.

სამშენებლო ტვირთის გადატანა N14

სამშენებლო მასალის გადატანა, ტვირთის გადაზიდვა, სამშენებლო ნაგვის გატანა, როგორც ქალაქში ასევე ქალაქგარეთ. ford transit თვითმცლელით, მოგემსახურებათ…