თბილისი სპეც ტექნიკა

ამწე მანიპულატორი/თვითმცლელი/ბუნკერმზიდი N85

სხვადასხვა სახის ნარჩენების გატანა / გადაყრა 25მ3, 10მ3, 8მ3 ბუნკერებით, ასევე მიმდებარე ტერიტორიების, სარდაფების, შენობების დასუფთავება და შეგროვებილი ნარჩენების გატანა გადაყრა. ამწე მანიპულატორი – თვითმცლელი ბუნკერმზიდის მომსახურება.

All Topics