მომსახურება

ექთნის მომსახურეობა ბინაზე ბავშვებსა და მოზრდილებში N104

ექთნის მომსახურეობა ბინაზე ბავშვებსა და მოზრდილებში

მოქმედი ექთანი გთავაზობთ:
✅ ინექციები ვენაში, კუნთში და კანქვეშ
✅ პერიფერიული ვენის კათეტერიზაცია
✅ ინტრავენური ინფუზია (გადასხმა)
✅ შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია
✅ ჭრილობის დამუშავება
✅ გადახვევა
✅ ენდოტრაქეალური სეკრეტის ევაკუაცია (სანაცია)
✅ შინმოვლა ბინაზე (მოხუცთა მონიტორინგი)
✅ მორიგეობა ბინაზე (როგორც მძიმე ასევე მსუბუქ პაციენტთან)
✅ ლაბორატორიული მომსახურება (ანალიზები)
✅ ნაზოგასტრალური ზონდირება

შეაფასე მომსახურება

All Topics