ექსკავატორი კოდალა N22

ექსკავატორი კოდალას დაქირავება გამოცდილი ოპერატორებით. მოცულობა: 0.5 0.7 1 კუბიანი “კოვში”. კოდალა