სატვირთო თვითმცლელი N36

ტვირთის გადაზიდვა. თვითმცლელი. სახურავების და სხვადასხვა არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა.

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გადაზიდვა N3