ქირავდება Hidromek ექსკავატორი N26

ქირავდება ჰიდრომეკს ტრაქტორი თავისი მძღოლით მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდით, რამდენიმე დღით არ ქირავდება.