სატვირთო თვითმცლელი N36

ტვირთის გადაზიდვა. თვითმცლელი. სახურავების და სხვადასხვა არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა.

სატვირთო თვითმცლელი N29

ქირავდება თვითმცლელი,  მოგემსახურებათ გამოცდილი პერსონალი