ტვირთების ტრანსპორტირება N67

დიდი ზომის ტვირთების ტრანსპორტირება 1. 14 ტონამდე 2. 21 ევროპალეტი 3. საშიში ტვირთები (ADR) 4. ლიფტი…