სატკეპნი “კატოკის” გაქირავება N21

გვყავს სატკეპნი 3 ტონიდან 22 ტონამდე. კატოკის გაქირავება