ტრაქტორის დაქირავება JCB 3CX N46

ექსკავატორის ქირაობა, JCB 3CX გამოცდილი ოპერატორით,
შესაძლებელია ხანგრძლივ პროექტზე მუშაობა.
სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება,  მიწის ზედაპირის მოსწორება, თხრილების გაყვანა, ჭის ამოღება, გზის გასწორება, დატვირთვა და სხვა.