მცირე ზომის ავეჯის გადაზიდვა N17

მცირე ზომის ავეჯის ან ტვირთის გადაზიდვა ქალაქსა და რეგიონებში.